Systemfel

Svensk Dataordlista Och Datalexikon För Svåra Dataord

Ryssarna har ju medel, det är bara det att deras tillgångar i västvaluta är frusna. De är varken illikvida eller insolventa (snarare en rätt stark balansräkning). Hade de globala finansmarknaderna physxloader.dll windows 7 uppfattat att en verklig statsbankrutt var snart förestående hade rubeln fallit som en sten och det har den inte. När och vilka